Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőrzés menete

Műszaki ellenőr, műszaki ellenőrzésAz elkészült csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést műszaki-biztonsági szempontból az engedélyes, vagy megbízottja köteles felülvizsgálni.

A műszaki ellenőrzés -t végző személy az ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít ki, amelynek egy példányát a kivitelezőnek, egy másik példányát a beruházónak (fogyasztónak) átadja.