Gázvezetek szerelés, gázellátás alapismeretek


gázvezetek szerelés, gázellátás alapismeretek

gázvezeték szerelés A civilizáció gyors fejlődése fokozódó ütemben növeli az emberiség igényét a természetes energiahordozók mennyiségével és minőségével szemben. Az előállítás vagy feltárás körülményei - a felhasználási helyig való elszállítás - az eltüzelés módja, eszközei, hatásfoka és nem utolsósorban a fajlagos meleg fejlesztő képessége (fűtőértéke) határozottan az első helyet biztosítja a különféle természetes és mes­terséges éghető gázoknak.

Különösen jelentős a háztartási gázkészülékek előnye a kedvező üzemeltetési viszonyok miatt a szilárd tüzelőanyagokkal szemben, amelyeknek átlagos hatásfoka a 8-14% körül van, míg a gáztüzelésű háztartási berendezések a könnyű szabá­lyozhatóság és kezelhetőség mellett legalább 60-85% hatásfokkal hasznosítják a bennük rejlő hőenergiát. Figyelembe véve továbbá a gáztermelés vagy a gázgyártás 80%-os hatásfokát, az összhatásfok átlagosan 50%, vagyis legalább ötszöröse a közvetlen széntüzelésnek. Ez indokolja a gázgyártás és a gázvezeték hálózat fej­lesztésének elsőrendű fontosságát az országos energiagazdálkodás szempontjából. Előnyt jelentenek még az egyéb energiatermelő beruházásokkal szemben a vi­szonylag kis beruházási költségek és a gázgyártás technológiájának egyszerűségéből következő nagyfokú üzembiztonság is.

Gázvezeték szerelés

A természetes földgázkincs feltárásának meggyorsulásával világszerte növek­szik a lakások fűtésének, sőt a központi fűtésű épületek kazánházainak is a gáz­tüzelésre való átszerelése, aminek szép példáit láthatjuk pl. Budapest belső városrészeinek újabb fűtési terveiben.

A gázszerelés tehát a szerelőipar egyre fontosabb ágává válik. A nagyipari különleges gázvezetékek és a távvezetékek, nagynyomású vezetékek szerelése szakosított vállalatok profiljába tartozik.

Igen jelentős munkaterület marad azonban a közterületen belüli, tehát a telken vagy épületen belüli vezetékek és ezzel együtt a fogyasztó berendezések szerelésének munkájával a szerelőipar részére, amelynek szakszerű ellátása és megszervezése maga is nagy, speciálisan képzett és különleges tapasztalatú szak­embergárdát igényel. Gázvezeték szerelés -en egyébként nem csupán a háztartási és ipari célokat szolgáló, világítógázzal vagy földgázzal kapcsolatos csővezeték és fogyasztó berendezések szerelési munkáit értjük. Ide tartozik még az iparban előforduló más, légnemű halmazállapotú anyagokat szállító ún. technológiai csővezetékek szerelése is. Ilyenek pl. a különböző légvezetékek (préslég, vákuum), a hűtővezetékek szerelése vagy a különféle technológiai gázok (pl.: disszugáz, oxigén, hidrogén, széndioxid, nitrogén stb.) csőhálózatának elkészítése.

Gázvezeték szerelés, fűtésszerelés

Ha gázkészüléket kell cserélni,előtte át kell vizsgálni a gázvezetéket. Ez fontos, mivel egy engedélyköteles rendszerhez MEO nyomáspróbára van szükség. Meg kell felelnie a Gázművek előírásainak, különben lezárnák a gázórát. Mielőtt gázkészüléket cserélnek, át kell nézetni az összes gázvezetéket.

Ahol található gázfogyasztó, azt feltétlen be kell mutatni. Ahol szabálytalanságot fedeznek fel, ott tilos elkezdeni bármilyen tevékenységet. A legtöbb esetben csak a teljes fogyasztói gázvezeték csere esetén adják meg az engedélyt a készülékcserére. Ennek persze meg van az oka, hiszen a régi budapesti lakásokban menetes kötésekkel szerelték fel a gázvezetéket, ami már nem felel meg a szigorú előírásoknak.

A régebbi városi épületekbe vezetett gáznak nedvességtartalma volt, amit kenderrel szereltek fel. Amit ma használnak földgázt, semmilyen nedvességet nem sem tartalmaz, ezért a tömítések ki vannak száradva és szivárgósak. Ma már pentán álló tömítőanyagot használnak. Abban az esetben, ha a gázvezeték hegesztve van, akkor nem kell annyira aggódni az előbb említett problémák miatt.

Néhány szó a gáztűzhelyekről

A gáztűzhelyek választéka már igen bő. Már alig találni olyan nagy áruházat, amely nem árusít ilyen készüléket. Ahogyan a technika fejlődik, úgy fejlődnek a tűzhelyek is. Ennek kapcsán egyre több elektronika is bekerül a gépekbe, ezért egyre több szaktudást igényelnek a készülékek. A készülékek csak a márkaszervizek tudják helyrehozni az alkatrészek pótlása miatt.

Emiatt a gázkészülék kiválasztása nem könnyű döntés. A komfortos készülékek felül gázzal üzemelnek, az alsó résznél pedig villannyal. Itt már kihagyhatatlan betartani a gázvédelmi előírásokat és az érintésvédelmi szabályokat.

A konvektorok

Nagyon jól kiegészítik a központi fűtés gyengeségeit, mert nem célszerű elvezetni a központi csöveit. Hatalmas előnye a rendszernek, hogy könnyű beindítani és azonnal üzemkész állapotba lehet állítani. Nagyon gyorsan tud hőt leadni, így hamar bemelegszik a szoba. Konvektorcserét tervezni nem jár fejfájással, ugyanis azonos teljesítmény mellett nem kell külön engedélyt kérni. Ha azonban áthelyezni kívánja valaki, akkor gázterv nélkül nem hajtják végre. Van aki jobban szerei a központi fűtést, azt is meg lehet oldani, viszont kell a kéményseprő szakvéleménye és át kell alakítani a fűtésrendszert.H ő - T E R V. Kft. Épületgépész Tervező-Kivitelező MÉRNÖKI IRODA

Kapcsolat

1215 BUDAPEST XXI., Bajcsy Zs. út 52. email: hoterv@gmail.com Tel./Fax: 425-1956 Épületgépészet, gázvezeték szerelés, fűtésszerelés 1982 - óta.